Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona danych osobowych oraz prywatności moich Klientów stanowią nierozerwalną część mojej pracy. Z tego też względu zwracam się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi regulacjami, z których dowiedzą się Państwo w jaki oparciu o jakie zasady są przetwarzane oraz wykorzystywane Państwa dane osobowe w ramach strony internetowej www.bettertogether.wedding oraz newslettera. Zapewniam, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty, uczciwy oraz z należytą ostrożnością.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przeze mnie Państwa danych osobowych, względem których spełniam wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej jako: „RODO”).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sandra Fafińska, adres ul. Zachodnia 3/35, 10-687 Olsztyn

 2. Państwa dane osobowe (w tym adres IP lub inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:
  • a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Serwisie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • c) w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą newslettera podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter);

 4. W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Klienta na etapie potwierdzenia adresu mailowego, dane osobowe Klienta podane w Serwisie takie jak imię, nazwisko oraz adres email zostaną przekazane do partnera Administratora – ………………………… w celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika.

 5. Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu.

 6. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Klienta jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Klienta. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Google). Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

 7. Jeżeli Klient wyłączy lub ograniczy obsługę plików cookies w konsekwencji strona może działać gorzej lub niektóre z funkcji będą niedostępne.

 8. W zależności od podstawy ich przetwarzania i pochodzenia,  co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres ten może zostać wydłużony jedynie, jeżeli Administrator będzie do tego zobowiązany ze względu na przepisy prawa lub organ państwowy. 

 9. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 10. Klient w zakresie przetwarzanych danych ma prawo do:
  • a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
  • b) usunięcia danych, 
  • c) ograniczenia przetwarzania, 
  • d) prawo do przenoszenia danych,
  • e) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana.

 12. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta. 

 13. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 14. Przekazanie danych Poza Europejski Obszar Gospodarczy:
  • W celu obsługi strony udostępniane są dane Klienta dostawcą narzędzi. Każdorazowo Klient jest  informowany o zakresie przekazania danych oraz momencie ich przekazania do podmiotów trzecich.
  • Podmioty te mogą mieć siedzibę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub też poza nim.
 15. Przekazywanie danych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
  • ……………….. dostarczający narzędzie newslettera. Zbierane dane identyfikują użytkownika w ramach podanego adresu mailowego oraz imienia. Więcej informacji o standardach prywatności narzędzie dostępne jest pod linkiem: https://………………………
  • Dla Hotjar Ltd.- dostarczający rozwiązanie służące do monitorowania aktywności użytkownika na stronie w ramach tzw. Heatmap. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

 16. W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które zapewniają odpowiednie standardy przetwarzania danych:
  • Dla Google Inc.- dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiemwww.google.com/intl/pl/policies/privacy/partne/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
  • dla Facebook Inc. dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony.  –Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/
Better Together Wedding Planner